Metro Türkiye sürdürülebilirlik yolculuğuna “Yarının Yanında, İşin Mutfağında’’ sloganı ile devam ediyor

Metro Türkiye, sürdürülebilirlik performansını değerlendirdiği raporun 6’ncısını bu yıl da Tesir Raporu olarak paylaştı. Faaliyetlerinin tüm tesirlerini paylaşmak ve buna nazaran aksiyon almak üzere geçtiğimiz yıl Türkiye’de perakende kesiminde bir birinci olarak Tesir Raporu formatında yayımladığı raporla Metro Türkiye, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda 2021 periyodundaki performansını ve gelecek gayelerini paylaşıyor.

Raporda, sürdürülebilirlik stratejisi, odak alanları ve bu alanlara yönelik performansın, geliştirilen proje ve uygulamaların ayrıntılı bir özetini sunan Metro Türkiye, sürdürülebilirlik yol haritasını, toplum, çevresel tesir, tedarik zinciri, kurumsal müşteriler ve çalışanlar için başka farklı kurgulayarak tek bir strateji altında topluyor. Sürdürülebilirlik stratejisini değişen şartlar ve öncelikleri ile ahenk sağlayabilmesi ismine gözden geçiren Metro Türkiye, amaçlarını güncellediği sürdürülebilirlik seyahatine “Yarının Yanında, İşin Mutfağında” sloganı ile devam ediyor.

30 yılı aşkın müddettir Türk mutfak kültürünü ve pahalarını müdafaa ve gelecek kuşaklara aktarma maksadıyla çalışmalarına sürdürülebilirlik odağıyla devam eden Metro Türkiye, sürdürülebilirlik performansını değerlendirdiği raporun 6’ıncısını bu yıl da Tesir Raporu olarak yayımladı. Tüm olumlu ve olumsuz tesirlerini raporlamak ve buna nazaran aksiyon almak üzere geçtiğimiz yıl Türkiye’de perakende kesiminde bir birinci olarak yayımladığı ve Global Raporlama Teşebbüsü (Global Reporting Initiative) tarafından yayımlanan GRI Standartları’nın “temel” seçeneğine uygun biçimde hazırlanan raporda, Metro Türkiye’nin sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda 2021 devrindeki performansı ve gelecek gayeleri paylaşılıyor.

Etki Raporu’na ait değerlendirmelerde bulunan Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, “Metro Türkiye olarak sürdürülebilir muvaffakiyetin ve sürdürülebilir kalkınmanın doğal kaynaklara ve beşere saygılı, kapsayıcı ve gezegenin kaynaklarına uygun iş modelleri ile mümkün olduğuna inanıyoruz. Sürdürülebilirliği çok taraflı bir bakış açısı ile ele alıyor ve kurumsal bir vatandaş olarak üzerimize düşen sorumluluğun şuuruyla tesir alanımızda bulunan herkes için artı kıymet yaratmaya çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimizi ise toplum, çevresel tesirimiz, tedarik zincirimiz, kurumsal müşterilerimiz ve çalışanlarımız için farklı ayrı kurguluyor ve tüm bu farklı alanlardaki çalışmalarımızı tek bir strateji altında topluyoruz. Stratejimizi, değişen şartlar ve önceliklerimiz ile ahenk sağlayabilmesi ismine gözden geçiriyor ve dinamik tutmak ismine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2021 yılında tekrar kıymetlendirerek amaçlarımızı güncellediğimiz stratejimiz dahilinde sürdürülebilirlik seyahatimize, “Yarının Yanında, İşin Mutfağında” sloganı ile devam ediyoruz. Hazırladığımız Tesir Raporu ile de faaliyetlerimizden doğan tesirleri, bugüne kadar başardıklarımızı, performans sonuçlarımızı, yarına güç katmak için hayata geçirdiğimiz projeleri, gelecek amaçlarımızı ve taahhütlerimizi içeren adımların kapsamlı bir özetini sunuyoruz’’ dedi.

Gıda atıklarında 51 azalma

Birleşmiş Milletlerin besin kaybı ve israfını 2030 yılına kadar 50 azaltma gayesine Metro Türkiye olarak 2021 yılı prestijiyle ulaşarak besin atıklarını 2017 yılına kıyasla yüzde 51 oranında azalttı. Hala tüketilebilir durumda olan besinleri, besin bankaları aracılığıyla gereksinim sahiplerine ulaştıran Metro Türkiye 2021 yılında 1.046 ton gıdayı kurtararak, muhtaçlık sahiplerine yaklaşık 2 milyon 5 yüz bin öğün yemek ulaşmasını sağladı ve 2.615 ton CO2 sera gazı emisyonunun oluşmasını önledi. Karbon ayak izini azaltmak için gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda ise geçen yıla kıyasla güç yoğunluğu 9.3, sera gazı emisyonu yoğunluğu ise yaklaşık 10 azaltıldı.

107 ton besin atığının tekrar kullanılabilmesi sağlandı

Metro Türkiye, kullanılabilir ve tüketilebilir durumda olan fakat son tüketim tarihi yaklaştığı için reyonda satılamayan ya da ambalaj hasarı nedeniyle satıştan kaldırılan eserleri Fazla Besin aracılığıyla yine satışa sunuyor. 2021 yılında 200 tona yakın besin yine satış ile atık olmaktan kurtarılırken mağazalarda oluşan besin atıklarının da tekrar kullanılmasını sağlamak maksadıyla hayvan yemi üreticilerine satışını gerçekleştirerek 107 ton besin atığının tekrar kullanılabilmesini sağladı. Besin atıklarıyla uğraşına yeme içme müşterilerini de dâhil eden

Metro Türkiye, sırf 2021 yılında kendi çalışanları için 35.000 saat iç eğitim gerçekleştirdi. Öte yandan 2022 yılında ise Sürdürülebilir Restoran çalışmalarını hayata geçirerek restoran işletmelerinin sürdürülebilirlik dönüşümlerine takviye olmaya devam ediyor.

Gıdaların izini sür, bilgiyle beslen!

2020 yılında tüketicilere “Gıdaların izini sür, bilgiyle beslen” diyerek “Tabağında ne var?” projesini başlatan Metro Türkiye, 2021 yılında da izlenebilirlik konusunu sürdürülebilirlik çalışmalarının odağına aldı. Mağaza et üretimlerinden meyve zerzevata, Metro markalı ballardan tüm karkas, vakum etlerde ve kültür balıklarında 100, deniz balıklarında ise 80’nden fazla izlenebilirlik sağladı. “Tabağında ne var?” hareketi ile 3. Altın Kaşık Gastronomi Ödül merasiminde “Pandemi Dönemi En İyi Sürdürülebilirlik Projesi” mükafatına, Felis 2021’de ise “Sürdürülebilirlik İletişimi” kategorisinde Felis mükafatına paha bulundu.

Yumurtaların 63’ü kafessiz

Müşterilerine sağlıklı ve inançlı hayvansal besinleri sunarken, tabiata ve hayvan haklarına saygılı bir biçimde hareket etmeyi ön planda tutan Metro Türkiye, hayvan çiftliklerinin tamamını denetleyerek tüm Metro markalı taze ve dondurulmuş et eserlerinin 100 hayvan sıhhati ve refahı standartlarına uygun olarak üretilmesini sağladı. Geçen yıla oranla yaklaşık 25 artışla, Metro markalı yumurtaların 63’ü kafessiz sistemlerden tedarik edildi. Bu kapsamda Metro Türkiye 2023 yılı sonuna kadar tüm kendi markalı yumurtalarının, 2025 yılı prestijiyle ise raflarındaki tüm yumurtaların kafessiz olmasını taahhüt ediyor.

HORECA müşterilerinin tahlil ortağı olmaya devam

2021 yılında Metro Türkiye, Birleşmiş Milletler Besin ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle HORECA dalında besin israfını azaltmada izlenebilecek uygulamaları ve teklifleri içeren “Otel, Restoran ve Diğer Toplu Tüketim Yerlerinde Gıda İsrafı ile Mücadele Kılavuzu” isimli rehberi hazırlayarak kesimde besin atıklarına karşı hassasiyetin artırılması, şefler ve dal profesyonelleri tarafından bu gayretin benimsenmesi ve uygulanması amacıyla değerli bir hareket başlattı ve bu alanda öncü bir rol üstlendi. Kılavuzda; besin atıkları ile uğraş, Dünyada ve Türkiye’de besin israfı, besin israf ölçüm çalışması, besin israfı idare grubu kurulması ve eğitimi, besin israfını tedbire, besin atıklarını ayrıştırma ve ölçme, önlenemeyen besin atığının idaresi başlıkları ele alınıyor. Ayrıyeten Metro Türkiye, HORECA dalının birinci sürdürülebilirlik dijital platformu üzerinden sürdürülebilirlik, atıkla çaba ve menü tahlillerini sunmaya devam ediyor.

500 ton deniz balığını kurtaracak

Çiftlik balıkçılığında besleyicilik ve sürdürülebilirliğin sağlanması hedefiyle “denizlerdeki balıklar yarına da kalsın” mottosuyla 2021 yılında hayata geçirilen “Yediği Önünde, Yemediği Yarında” projesi ile Metro Türkiye, Türkiye’de endüstriyel boyutta birinci defa levrek ve çipurada yesyeni bir yem içeriğiyle üretim yapmaya başladı. Balık refahının artmasının amaçlandığı proje ile 2022 yılı sonuna kadar 400 ton levrek ve çipura yetiştirilmesi ve yaklaşık 500 ton deniz balığının kurtarılması planlanıyor. Sürdürülebilir balıkçılık çalışmaları kapsamında ise en çok satılan 12 balık tipi içinde, Metro markalı eserlerin 65’i, tedarikçi markalı eserlerin ise 81’i sertifikalı kaynaklardan sağlandı.

Yerli tohumla üretilen esere 100 alım garantisi

Türk mutfak kültürünü ve pahalarını korumak, gelecek jenerasyonlara aktarmak gayesiyle Metro Türkiye, bu doğrultuda atılması gereken en değerli adımlardan birinin mahallileşme olduğu inancıyla yerli tohumla üretilen esere lokal üreticilere ve eserlere katkıda bulunmaya devam ediyor. Son bir yılda çalıştığı kooperatif sayısını artırarak 800’ün üzerinde üretici ve üretici örgütüyle, 40 bayan teşebbüsçü ve kooperatifle iş birliği yapıyor; onlara eğitim ve alım takviyeleri vererek sürdürülebilir üretim konusunda takviye oluyor. Coğrafik İşaretli eserler konusunda da faaliyet gösterdiği 10 ülkeye, son üç yılda 12.500 ton Coğrafik İşaretli ve lokal eser ihraç eden Metro Türkiye, 2021 yılında mağazalarındaki Coğrafik İşaretli eser satışlarında yaklaşık 25 artış sağladı. Türk Patent ve Marka Kurumu ve YUciTA yöneticileri ile birlikte verdiği eğitimlerle Türkiye genelinde Yiyecek İçecek Hizmetleri Kısmından 2.300 öğretmene eğitim verdi.

Organik etiketli eserlerde 2 kat artış

Pandemi devrinde yükselişe geçen sağlıklı beslenme trendi, tüketicilerin bilhassa daha az tuz, yağ ve şeker içeren besinlere olan ilgisini gözle görülür bir biçimde artırdı. Bunun yanı sıra, organik eserlere olan talep de gün geçtikçe yükseldi. Bu eğilimi dikkate alarak 70’ten fazla Metro markalı eseri daha az şeker, tuz ve yağ içerecek formda yine formüle eden Metro Türkiye, organik etiketli eser sayısını iki kat artırdı. Vegan beslenenler için de alternatif protein içeren kendi markası altında 29 yeni eser çıkaran Metro Türkiye’nin raflarındaki besin ve besin dışı bitki bazlı eser sayısı 300’e ulaştı.

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorum yapın